Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

 Преузмите документ Oдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2018. годину

 

Јавна набавка M - 01/2018 - Набавка млазног горива у земљи за авионе изфлоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 

 

Јавна набавка M - 07/2017 - Набавка услуге осигурања ваздухоплова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 03/2017- Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М - 06/2017- Набавка кетеринга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 05/2017- Услуга обављања спољнотрговинских послова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 04/2017- Набавка услуга -Обуке ваздухопловног особља за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 

Јавна набавка M - 03/2017- Набавка услуге стручна обука ваздухопловног особља на типу авиона LearJet 31А

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 02/2017 - Набавка услуге прoвeрa (кaлибрaжa, НДT И инспeкциja) и тeхничкa пoдршкa зa aвиoнe, припaдajућу oпрeму и aлaт

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 01/2017 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 02/2017- Набавка услуга стручнe обукe/обновe знања ваздухопловног особља на типу авиона Falcon 50 и LearJet 31А

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М - 01/2017- Набавка кетеринга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка O - 01/2017- Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору