Naslovna » Javne nabavke

Javne nabavke

 Preuzmite dokument Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2019. godinu

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2019. godinu

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usvajanju Plana nabavki za 2019. godinu

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2019. godinu - Izmena i dopuna

 Preuzmite dokument II Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Plana nabavki Avio-službe Vlade za 209. godinu

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki – izmena II

 

 

Javna nabavka P – 01/2019 - Nabavka mlaznog goriva u zemlji za avione iz flote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

 Preuzmite dokument Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018. godinu

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2018. godinu

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2018. godinu - izmena br.1

 

 

 

 

Javna nabavka M – 08/2018 - Nabavka usluge osiguranja vazduhoplova za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M – 07/2018 - Stručna obuka vazduhoplovnog osoblja na tipu aviona Embraer

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M – 05/2018 - Usluga obavljanja spoljnotrgovinskih poslova za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M – 04/2018 - Stručna obuka vazduhoplovnog osoblja na tipu aviona Falcon 50

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora

 

Javna nabavka M – 03/2018 – Stručna obuka vazduhoplovnog osoblja na tipu aviona Learjet 31A

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Preuzmite dokument Odluka o izmeni ugovora

 

Javna nabavka P - 02/2018 - Provera (kalibraža, NDT i inspekcija) i tehnička podrška za avione, pripadajuću opremu i alat

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka O – 03/2018 – Zakup turboventilatorskog motora

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

Javna nabavka O - 02/2018- Nabavka usluge održavanja, tehničke pomoći i pomoći širom sveta na avionu tipa Learjet 31a i nabavka rezervnih delova i materijala

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - prvi deo

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - drugi deo

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - prvi deo - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - drugi deo - engleska verzija

 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 01/2018- Nabavka keteringa za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 01/2018 - Nabavka mlaznog goriva u zemlji za avione izflote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Оdluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru