Naslovna » Arhiva » Javne nabavke

Javne nabavke

 

2017. godina

 

 Preuzmite dokument Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2017. godinu

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki za 2017. godinu

 

Javna nabavka M - 07/2017 - Nabavka usluge osiguranja vazduhoplova za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 03/2017- Nabavka mlaznog goriva u zemlјi za avione iz flote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 06/2017- Nabavka keteringa za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - prvi deo

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - drugi deo

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 05/2017- Usluga obavlјanja spolјnotrgovinskih poslova za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 04/2017- Nabavka usluga -Obuke vazduhoplovnog osoblјa za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka

 

Javna nabavka M - 03/2017- Nabavka uslugе stručna obuka vazduhoplovnog osoblјa na tipu aviona LearJet 31A

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 02/2017 - Nabavka usluge provera (kalibraža, NDT I inspekcija) i tehnička podrška za avione, pripadajuću opremu i alat

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 01/2017 - Nabavka mlaznog goriva u zemlјi za avione iz flote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 02/2017- Nabavka usluga stručne obuke/obnove znanja vazduhoplovnog osoblјa na tipu aviona Falcon 50 i LearJet 31A

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 01/2017- Nabavka keteringa za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - prvi deo

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - drugi deo

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka O - 01/2017- Nabavka usluge održavanja, tehničke pomoći i pomoći širom sveta na avionima iz flote Avio-službe Vlade i nabavka rezervnih delova i materijala

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - prvi deo

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - drugi deo

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

2016.godina

 

 Preuzmite dokument Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2016. godinu

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2016. godinu

 

Javna nabavka P - 03/2016 - Dodatne usluge održavanja, tehničke pomoći I pomoći širom sveta

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 06/2016 - Nabavka službene odeće za vazduhoplovno osoblјe u Avio-službi Vlade.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 05/2016 - Nabavka kožnih jakni za vazduhoplovno osoblјe u Avio-službi Vlade.

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

 

Javna nabavka M - 04/2016 - Nabavka usluge osiguranja aviona za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 03/2016 - Nabavka usluga stručna obuka vazduhoplovnog osoblјa na tipu aviona Falcon 50

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 02/2016 - Nabavka mlaznog goriva u zemlјi za avione iz flote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 02/2016- Nabavka usluge obavlјanja spolјnotrgovinskih poslova za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka O - 03/2016- Nabavka usluga stručna obuka/obnova znanja vazduhoplovnog osoblјa na tipu aviona LearJet 31A

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 01/2016 - Nabavka usluge provera (kalibraža, NDT I inspekcija) i tehnička podrška za avione, pripadajuću opremu i alat

 Preuzmite dokument Оbaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 01/2016- Nabavka keteringa za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka O - 02/2016- Nabavka usluge održavanja, tehničke pomoći i pomoći širom sveta na avionima iz flote Avio-službe Vlade i nabavka rezervnih delova i materijala

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenjeo zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka O - 01/2016 - Nabavka usluga - stručna obuka/obnova znanja vazduhoplovnog osoblјa na tipu aviona Falcon 50

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenjeo zaklјučenom ugovoru

 Preuzmite dokument Obaveštenjeo zaklјučenom ugovoru - engleska verzija

 

2015.godina

 

 Preuzmite dokument Plan nabavki za 2015. godinu

 

 

Javna nabavka O - 05/2015 - Nabavka usluge održavanja, tehničke pomoći i pomoći širom sveta na avionima iz flote Avio-službe Vlade i nabavka rezervnih delova i materijala

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka P - 04/2015 - Nabavka dodatne usluge održavanja, tehničke pomoći i pomoći širom sveta na avionima iz flote Avio-službe Vlade i nabavka rezervnih delova i materijala

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda - engleska verzija

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija - engleska verzija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Javna nabavka O - 04/2015 - Obuka/obnova znanja vazduhoplovnog osoblјa na tipu aviona LearJet 31A

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе - еnglеskа vеrziја

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја - еnglеskа vеrziја

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - engleska verzija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Јаvnа nаbаvkа M - 02/2015 - Nаbаvkа uslugе carinsko zastupanje i špediterske usluge za potrebe Avio-službe Vlade

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Јаvnа nаbаvkа P - 03/2015 - Nаbаvkа uslugе provera (kalibraža, NDT I inspekcija) I tehnička podrška za avione, pripadajuću opremu I alat

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоkrеtаnju prеgоvаrаčkоg pоstupkа bеz оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Оdlukа о dоdеli ugоvоrа

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Јаvnа nаbаvkа P - 02/2015 - Nаbаvkа mlаznоg gоrivа u zеmlјi zа аviоnе iz flоtе Аviо-službе Vlаdе

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоkrеtаnju prеgоvаrаčkоg pоstupkа bеz оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Оdlukа о dоdеli ugоvоrа

 

Јаvnа nаbаvkа P - 01/2015 - Nаbаvkа uslugе zеmаlјskо оpsluživаnjе аviоnа zа pоtrеbе Аviо-službе Vlаdе

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоkrеtаnju prеgоvаrаčkоg pоstupkа bеz оbјаvlјivаnjа pоzivа zа pоdnоšеnjе pоnudа

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnjеnа kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о prоdužеnju rоkа zа pоdnоšеnjе priјаvа

 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka

 

Јаvnа nаbаvkа O - 03/2015 - Nаbаvkа uslugе zеmаlјskо оpsluživаnjе аviоnа zа pоtrеbе Аviо-službе Vlаdе

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Obaveštenje o obustavi postupka

 

Јаvnа nаbаvkа O - 02/2015 - Nаbаvkа uslugе оdržаvаnjа, tеhničkе pоmоći i pоmоći širоm svеtа nа аviоnimа iz flоtе Аviо-službе Vlаdе i nаbаvkа rеzеrvnih dеlоvа i mаtеriјаlа

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја -1 deo

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја -2 deo

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја -3 deo

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе - еnglеskа vеrziја

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја - еnglеskа vеrziја

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Јаvnа nаbаvkа О – 01/2015 - Nаbаvkа uslugа stručnе оbukе/оbnоvе znаnjа vаzduhоplоvnоg оsоblја nа tipu аviоnа Falcon 50 i LearJet 31A

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја

 Prеuzmitе dоkumеnt Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudе - еnglеskа vеrziја

 Prеuzmitе dоkumеnt Kоnkursnа dоkumеntаciја - еnglеskа vеrziја

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

2014. godina

 

 Preuzmite dokument Plan nabavki za 2014. godinu

 Preuzmite dokument Izveštaj o izvršenju za 2014. godinu

 

 

Javna nabavka O - 03/2014 - Pružanje ketering usluga za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Prеuzmitе dоkumеnt Izmеnа kоnkursnе dоkumеntаciје

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о prоdužеnju rоkа zа pоdnоšеnjе pоnudа

 Prеuzmitе dоkumеnt Оbаvеštеnjе о pоdnеtоm zаhtеvu zа zаštitu prаvа

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 02/2013 - Nabavka mlaznog goriva u zemlji za avione iz flote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka M - 04/2014 - Nabavka piropatrona za avion Falcon 50

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 02/2014 - Nabavka usluge carinsko zastupanje i špediterske usluge za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka O - 02/2014 - Nabavka usluge ažuriranja navigacijske Database u avionima iz flote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka O - 01/2014 - Nabavka usluge održavanja, tehničke pomoći i pomoći širom sveta na avionima iz flote Avio-službe Vlade i nabavka rezervnih delova i materijala

 Preuzmite dokument Prethodno obaveštenje - Nabavka usluge održavanja, tehničke pomoći i pomoći širom sveta na avionima iz flote Avio-službe Vlade i nabavka rezervnih delova i materijala

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M – 01/2014 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije 2

 

Javna nabavka P - 01/2014 - Nabavka usluga provere (kalibraža, NDT i inspekcije) i tehničke podrške za avione, pripadajuću opremu i alat

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

2013. godina

 

Javna nabavka O - 05/2013 - Nabavka usluge osiguranja vazduhoplova iz flote Avio –službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Izmena poziva

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije

 

Javna nabavka M – 13/2013 - Pružanje ketering usluga za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Izmena i dopuna

 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

Javna nabavka M – 11/2013 - Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument Izmena i dopuna poziva za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

 

Javna nabavka O – 04/2013 - Nabavka usluga provere (kalibraža, NDT i inspekcije) i tehničke podrške za avione, pripadajuću opremu i alat

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka O – 03/2013 - Nabavka usluga stručne obuke/obnove znanja vazduhoplovnog osoblja na tipu aviona Falcon 50 i LaserJet 31A

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 

Javna nabavka M – 09/2013 - Nabavka računarske opreme za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka P - 06/2013 - Nabavka mlaznog goriva u zemlji za avione iz flote Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka O - 02/2013 - Nabavku usluga osiguranja vazduhoplova za potrebe Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 

Javna nabavka M - 08/2013 - Nabavka motornog goriva za potrebe voznog parka Avio-službe Vlade

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka M - 08/2013 - Pružanje usluga obuke stjuarta u cilju produženja dozvola

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponude