Насловна » Јавне набавке

Јавне набавке

 Преузмите документ Одлука о усвајању Плана набавки за 2019. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2019. годину

 Преузмите документ Одлука о измени и допуни Одлуке о усвајању Плана набавки за 2019. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2019. годину - Измена и допуна

 Преузмите документ II Одлука о измени Одлуке о усвајању Плана набавки Авио-службе Владе за 209. годину

 Преузмите документ План јавних набавки – измена II

 

 

Јавна набавка П – 01/2019 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

 Преузмите документ Oдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2018. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2018. годину

 Преузмите документ Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки за 2018. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2018. годину - измена бр.1

 

 

 

 

Јавна набавка М – 08/2018 - Набавка услуге осигурања ваздухоплова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М – 07/2018 - Стручна обука ваздухопловног особља на типу авионa Embraer

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М – 05/2018 - Услуга обављања спољнотрговинских послова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М – 04/2018 - Стручна обука ваздухопловног особља на типу авионa Falcon 50

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Измена конкурсне документације - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 Преузмите документ Одлука о измени уговора

 

Јавна набавка М – 03/2018 - Стручна обука ваздухопловног особља на типу авиона Леарјет 31А

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Измена конкурсне документације - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 Преузмите документ Одлука о измени уговора

 

Јавна набавка П - 02/2018 - Провера (калибража, НДТ и инспекција) и техничка подршка за авионе, припадајућу опрему и алат

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка О – 03/2018 – Закуп турбовентилаторског мотора

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка O - 02/2018 - Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авиону типа Learjet 31a и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М - 01/2018- Набавка кетеринга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 01/2018 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору