Насловна» Архива » Јавне набавке

Јавне набавке

 

2017. година

 

 Преузмите документ Oдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2017. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2017. годину

 Преузмите документ Измена Плана јавних набавки за 2017. годину

 

Јавна набавка M - 07/2017 - Набавка услуге осигурања ваздухоплова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 03/2017- Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М - 06/2017- Набавка кетеринга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 05/2017- Услуга обављања спољнотрговинских послова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 04/2017- Набавка услуга -Обуке ваздухопловног особља за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ Обавештење о обустави поступка

 

Јавна набавка M - 03/2017- Набавка услуге стручна обука ваздухопловног особља на типу авиона LearJet 31А

 Преузмите документ Позив за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 02/2017 - Набавка услуге прoвeрa (кaлибрaжa, НДT И инспeкциja) и тeхничкa пoдршкa зa aвиoнe, припaдajућу oпрeму и aлaт

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 01/2017 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 02/2017- Набавка услуга стручнe обукe/обновe знања ваздухопловног особља на типу авиона Falcon 50 и LearJet 31А

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М - 01/2017- Набавка кетеринга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка O - 01/2017- Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација - први део

 Преузмите документ Конкурсна документација - други део

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

 

2016. година

 

 Преузмите документ Oдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2016. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2016. годину

 

Јавна набавка П - 03/2016 - Додатне услуге одржавања, техничке помоћи И помоћи широм света

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 06/2016 - Набавка службене одеће за ваздухопловно особље у Авио-служби Владе.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 05/2016 - Набавка кожних јакни за ваздухопловно особље у Авио-служби Владе.

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 04/2016 - Набавка услуге осигурања авиона за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 03/2016 - Набавка услуга стручнa обукa ваздухопловног особља на типу авиона Falcon 50

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока

 Преузмите документ Измена конкурсне документације - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - енглеска верзија

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 02/2016 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 02/2016- Набавка услуге обављања спољнотрговинских послова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка O - 03/2016- Набавка услуга стручна обука/обнова знања ваздухопловног особља на типу авиона LearJet 31А

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока

 Преузмите документ Измена конкурсне документације - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока - енглеска верзија

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 01/2016 - Набавка услуге прoвeрa (кaлибрaжa, НДT И инспeкциja) и тeхничкa пoдршкa зa aвиoнe, припaдajућу oпрeму и aлaт

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 01/2016- Набавка кетеринга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка O - 02/2016- Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештењео закљученом уговору

 

Јавна набавка O - 01/2016 - Набавка услуга - стручнa обукa/обновa знања ваздухопловног особља на типу авиона Falcon 50

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Одлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештењео закљученом уговору

 Преузмите документ Обавештењео закљученом уговор -енглеска верзија

 

2015. година

 

 Преузмите документ План набавки за 2015. годину

 

 

Јавна набавка O - 05/2015 - Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Oдлука о додели уговора

 

Јавна набавка П - 04/2015 - Набавка додатне услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Oдлука о додели уговора

 Преузмите документ Oдлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка О - 04/2015 - Обука/обнова знања ваздухопловног особља на типу авиона LearJet 31A

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Oдлука о додели уговора

 Преузмите документ Oдлука о додели уговора - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 02/2015 - Набавка услуге цaринскo зaступaњe и шпeдитeрскe услугe зa пoтрeбe Aвиo-службe Влaдe

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 03/2015 - Набавка услуге прoвeрa (кaлибрaжa, НДT И инспeкциja) И тeхничкa пoдршкa зa aвиoнe, припaдajућу oпрeму И aлaт

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 02/2015 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка П - 01/2015 - Набавка услуге земаљско опслуживање авиона за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измењена конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење пријава

 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa

 

Јавна набавка O - 03/2015 - Набавка услуге земаљско опслуживање авиона за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Oбaвeштeњe o oбустaви пoступкa

 

Јавна набавка O - 02/2015 - Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација -1 део

 Преузмите документ Конкурсна документација -2 део

 Преузмите документ Конкурсна документација -3 део

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка О – 01/2015 - Набавка услуга стручне обуке/обнове знања ваздухопловног особља на типу авиона Falcon 50 и LearJet 31A

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Позив за подношење понуде - енглеска верзија

 Преузмите документ Конкурсна документација - енглеска верзија

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

2014. година

 

 Преузмите документ План набавки за 2014. годину

 Преузмите документ Извештај о извршењу за 2014. годину

 

 

Јавна набавка O - 03/2014 - Пружање кетеринг услуга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 Преузмите документ Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 02/2013 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка M - 04/2014 - Набавка пиропатрона за авион Falcon 50

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка M - 02/2014 - Набавка услуге царинско заступање и шпедитерске услуге за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка O - 02/2014 - Набавка услуге ажурирања навигацијске Database у авионима из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка O - 01/2014 - Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Претходно обавештење - Набавка услуге одржавања, техничке помоћи и помоћи широм света на авионима из флоте Авио-службе Владе и набавка резервних делова и материјала

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М – 01/2014 - Набавка канцеларијског материјала за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 1

 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације 1

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације 2

 Преузмите документ Измена конкурсне документације 2

 

Јавна набавка П - 01/2014 - Набавка услуга провере (калибража, НДТ и инспекције) и техничке подршке за авионе, припадајућу опрему и алат

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

2013. година

 

Јавна набавка O - 05/2013 - Набавка услуге осигурања ваздухоплова из флоте Авио –службе Владе

 Преузмите документ Позив за поднoшење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Измена позива

 Преузмите документ Измена конкурсне документације

 

Јавна набавка M – 13/2013 - Пружање кетеринг услуга за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 Преузмите документ Измена и допуна

 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације

 

Јавна набавка M – 11/2013 - Набавка канцеларијског материјала за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 Преузмите документ Измена и допуна позива за подношење понуде

 Преузмите документ Измена и допуна конкурсне документације

 

Јавна набавка О – 04/2013 - Набавка услуга провере (калибража, НДТ и инспекције) и техничке подршке за авионе, припадајућу опрему и алат

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 

Јавна набавка О – 03/2013 - Набавка услуга стручне обуке/обнове знања ваздухопловног особља на типу авиона Falcon 50 и LaserJet 31A

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 

Јавна набавка M – 09/2013 - Набавка рачунарске опреме за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка П - 06/2013 - Набавка млазног горива у земљи за авионе из флоте Авио-службе Владе

 Преузмите документ Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка О - 02/2013 - Набавку услуга осигурања ваздухоплова за потребе Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Појашњење конкурсне документације

 

Јавна набавка М - 08/2013 - Набавка моторног горива за потребе возног парка Авио-службе Владе

 Преузмите документ Позив за подношење понуде

 Преузмите документ Конкурсна документација

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка М - 08/2013 - Пружање услуга обуке стјуарта у циљу продужења дозвола

 Преузмите документ Позив за подношење понуде